O mnie

“Podróż prawdziwego odkrywcy polega nie na szukaniu nowych pejzaży, ale na zyskaniu nowych oczu”.  Marcel Proust

                                                                                                                                                        

IMG_0631

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Potencjałem Społecznym i Doradztwa Personalnego. Później po kilkuletnim szkoleniu uzyskałam dyplom w Terapii Behawioralno-Poznawczej (CBT) w Goldsmiths College w Londynie. Ukończyłam wiele kursów związanych z terapią i rozwojem osobistym, m.in: Terapii Gestalt, Terapii Rodzin, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Wywiadu Motywującego, Kreatywnego Widzenia, Kinezjologii Edukacyjnej, Twórczego Myślenia, Bioenergetyki, Terapii Tańcem.

 

Jestem również coachem, absolwentką akredytowanego przez ICF międzynarodowego programu The Art and Science of Coaching w Erickson College International w Vancouver realizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z dziedziną edukacji oraz zdrowia psychicznego. Przez kilka lat pracowałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako nauczyciel dyplomowany, gdzie zajmowałam się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, udzielaniem wsparcia i terapią, doradztwem zawodowym oraz prowadziłam różnorodne warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe. Współpracowałam również z lekarzem rodzinnym, prowadziłam zajęcia w domach kultury.

 

Przez następnych kilka lat mieszkałam w Londynie pracując w angielskiej służbie zdrowia. Pracowałam z osobami dorosłymi w szpitalu psychiatrycznym na oddziale Zaburzeń Afektywnych, w ośrodku leczenia środowiskowego dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, a także w programie Zwiększania Dostępu do Terapii Psychologicznych (IAPT), zapewniającym opiekę psychologiczno-terapeutyczną dla osób doświadczających trudności w funkcjonowaniu z powodu zaburzeń lękowych i depresyjnych.

 

Po powrocie do kraju byłam zaangażowana w różne projekty oraz prowadziłam własną działalność terapeutyczną. Prowadziłam konsultacje psychologiczne dla studentów w ramach projektu „Program wsparcia adaptacyjnego dla studentów UJ chorujących psychicznie” Konstelacja Lwa, udzielałam wsparcia w ramach projektu aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu “Wiosna”, brałam udział w prowadzeniu badań klinicznych wśród osób chorujących na depresję oraz w badaniach rozwoju językowego dzieci.

 

Obecnie mieszkam w Irlandii gdzie powróciłam z powrotem po roku spędzonym aktywnie w Warszawie. Ukończyłam tam studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS, byłam wolontariuszem w ośrodku dla dorosłych osób z autyzmem i zostałam instruktorem felinoterapii, czyli terapii z udziałem kota.

 

W swojej pracy łączę umiejętności, doświadczenie i wiedzę z różnych dziedzin. Bliski jest mi nurt psychologii humanistycznej, psychologii pozytywnej, doceniającej wyjątkowość, złożoność i bogactwo wewnętrznej ludzkiej natury. Moją pasją jest holistyczne podejście do człowieka i jego trudności oraz nastawienie na rozbudzanie własnego wewnętrznego potencjału i wykorzystanie go  w działaniu, w realizacji swoich dążeń i celów.

 

Jestem przekonana, że zwiększanie samoświadomości, chociaż zwykle związane z podjęciem pewnego trudu, daje możliwość lepszego rozumienia siebie i innych, większego wpływu na swoje życie, a tym samym przyczynia się do poczucia większej harmonii  i spełnienia.

 

Wierzę również, że pamiętanie o własnych wartościach, pomimo tempa i zabiegania przy realizacji kolejnych celów, jest niezbędnym elementem życia w zgodzie z sobą i tym co dla nas najważniejsze. Jest tym, co daje sens i znaczenie. W naszych rękach leży, czy będziemy nieustannie zmagać się z przeciwnościami, czy nauczymy się radzić sobie z nimi tak, abyśmy bardziej siebie rozumieli oraz skuteczniej wspierali na co dzień.