Terapia CBT

 

“Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach”. Epiktet

 

Czym jest Terapia Poznawczo-Behawioralna (Cognitive Behavioural Therapy)?

 

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest nurtem terapii krótkoterminowej.

Klient współpracując z terapeutą określa swój problem i koncentruje się na rozwiązaniach. To podejście bazuje na twierdzeniu, że nie same wydarzenia, których doświadczamy, ale nasz sposób myślenia o nich oraz nasze przekonania, wpływają na to jak się czujemy i w jaki sposób je przeżywamy i jak funkcjonujemy w świecie.

Podstawą terapii poznawczo-behawioralnej jest rozpoznanie naszych przekonań dotyczących siebie, innych i świata oraz zobaczenie, w jaki sposób nasze zachowanie, myśli i uczucia są ze sobą powiązane i wpływają na siebie wzajemnie.

 

Terapeuta wraz z klientem wspólnie tworzą ‘mapę’ aktualnej sytuacji, która pokazuje gdzie jesteś, co Cię powstrzymuje aby iść naprzód oraz jakie należy wprowdzić zmiany aby osiągnąć pożądane cele. Zmiana w myśleniu jest związana ze zmianą zachowań i podejmowaniem nowych wyzwań prowadzących do pełniejszego i bardziej harmonijnego życia.

 

Cykl spotkań obejmuje przeciętnie 5-20 sesji, które odbywają się co tydzień lub co 2 tygodnie.

Istotnym elementem terapii są tzw. ‘zadania domowe’, czyli działania do wykonania pomiędzy sesjami. Tempo i zakres terapii zależą od klienta – klient określa cele terapii oraz współdecyduje o działaniach do wykonania poza sesjami.

 

Terapia CBT jest jedną z najskuteczniejszych metod w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji (zwłaszcza o łagodnym lub średnim natężeniu).

Zaletą terapii CBT jest fakt, że klient uczy się rozumienia swoich trudności oraz nabywa umiejętności radzenia sobie z nimi. Dzięki temu jest lepiej przygotowany aby poradzić sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w przyszłości.